BETALING OG TAKSTER

Takster

Din leje af Løbehjulet beregnes på grundlag af hver kørsel eller i overensstemmelse med prisfastsættelsen, som den er beskrevet på Nordic Apex’s Hjemmeside. I hvert tilfælde kan takster og andre opkrævninger være underlagt relevante skatter og statslige afgifter, som Nordic Apex eventuelt opkræver og inddriver. Nordic Apex vil debitere Dit indestående, Dit kreditkort eller aftalte andre betalingsmetoder med det beløb af taksterne, som er beskrevet i denne Aftale eller på Nordic Apex’s Hjemmeside.

Medmindre det på anden måde angives, så bliver alle monetære værdier beskrevet i denne Aftale anset for at være angivet i DKK.

 

Opkrævninger og lejetider

Den minimale lejeperiode med Løbehjulet er 2 måneder. Hvis Løbehjule ikke returneres senest på Ophørsdatoen, opkræves i en periode på maks. 7 dage et dagligt gebyr på DKK 70 fra Ophørsdatoen, indtil Løbehjulet returneres. Hvis Løbehjulet ikke returneres til Nordic Apex inden for syv dage efter Ophørsdatoen, uden at Abonnementet er genaktiveret, vil Lejeren blive anmeldt for tyveri. I så fald vil Lejeren også skulle betale Nordic Apex et beløb i kompensation, hvis størrelse afhænger af abonnementstype som anført i tabel 1, uden at Nordic Apex dermed mister retten til at kræve yderligere erstatning, såfremt Nordic Apex’ tab overstiger det i tabellen anførte beløb til kompensation.

Abonnementstype

Kompensation

Xiaomi M365 – abonnement

DKK 3.650

 

Tabel 1: Kompensation for de forskellige abonnementstyper

Betalingsmetoder

Du skal give Nordic Apex informationer og oplysninger til at validere betalingskort for registrering til at bruge Ydelserne. Du erklærer og garanterer over for Nordic Apex, at Du er autoriseret til at bruge enhver oplysning om betalingskort, som du angiver. Du giver Nordic Apex autorisation til at debitere det angivne kort for alle betalinger, Du bliver pålagt. Alle opkrævninger er underlagt relevante skatter og andre lokale statslige afgifter, som Nordic Apex eventuelt opkræver og inddriver.

For at bestride enhver og alle af Nordic Apex’s debiteringer af det betalingskort, Du angiver, skal Du kontakte Nordic Apex inden for 2 måneder fra den bestridte debiterings dato, angive enhver information, som Nordic Apex vurderer er nødvendig, såsom datoen for lejen og de omtrentlige start- og sluttidspunkter.

Du samtykker i uden forsinkelse at informere Nordic Apex om alle ændringer, der relaterer sig til det kort, du angav til Nordic Apex