Bruger Aftale

Denne “Aftale” beskriver de juridisk bindende betingelser og vilkår for Din brug af Ydelserne leveret af Nordic Apex IVS (“Nordic Apex”). Formålet med denne Aftale er at regulere Ydelserne leveret af Nordic Apex, som er at tilbyde elektriske løbehjul til folk, der er registreret på Nordic Apex hjemmeside.

Nordic Apex kræver for Din brug af Ydelserne, at Du (“Du”) accepterer alle betingelser og vilkår i denne Aftale, som de gør sig gældende.

 

DEFINITIONER

“Aftale” betyder denne aftale.

“Privatlivspolitik” betyder den privatlivspolitik, som Nordic Apex stiller til rådighed på https://nordicapex.myshopify.com/pages/kontrakt

“Løbehjul” betyder Nordic Apex’s elektriske løbehjul.

“Ydelser” betyder Løbehjulene, Websitet, og de relaterede ydelser, som beskrevet på Websitet, og som stilles til rådighed via Websitet sammen med andre relaterede udstyr ydelser, samt information, der stilles til rådighed af Nordic Apex.

“Brugsområde” er et område, defineret som hele Danmark uden Grønland og Færøerne 

“Nordic Apex” betyder Nordic Apex IVS, virksomhedsregistreringsnummer DK36722126, Strandvejen 258, 3070 Snekkersten, Danmark.

“Website” betyder Nordic Apex websitet https://nordicapex.myshopify.com

 

GENERELT
1.1 Parter i Aftalen. Du og Nordic Apex er de eneste parter i denne Aftale. Du er den eneste bruger af Ydelserne, og dermed er Du eneansvarlig for at overholde alle betingelser og vilkår, som beskrives i denne Aftale. Du må ikke lade nogen andre betjene Løbehjulet.

1.2 Du er mindst 18 år gammel.

Du erklærer og bekræfter, at Du er mindst 18 år gammel.

1.3 Du er ved godt helbred, og Løbehjulet er i god stand

Du erklærer og bekræfter hermed, at Du er fysisk egnet og nogenlunde kompetent til at betjene Løbehjulet. Du påtager dig alt ansvar og alle risikoer for skader eller sundhedsmæssige tilstande, når du vælger at betjene Løbehjulet.

Du er enesvarlig for at afgøre Din generelle evne, sundhedsmæssige tilstand, vejrforhold, herunder og uden indskrænkning regn, tåge, sne, hagl, is, varme eller elektriske storme, og/eller andre faktorer, der kan medføre en hvilken som helst risiko ved at betjene Løbehjulet. Du har forstået, at Du, afhængigt af vejr, trafik eller hvilken som helst anden omstændighed, usikkerhed eller andre faktorer, skal justere, tilpasse og beregne Din hastighed, køremæssige adfærd og bremseafstand.

Du anerkender, at Du skal gennemføre et grundlæggende sikkerhedstjek af Løbehjulet, herunder en inspektion af Løbehjulets hjul, bremser, lygter, ramme, batteriniveau, kontrol for visuelle skader og enhver usædvanlig eller for stor slid af enhver slags. Du indvilliger i ikke at betjene Løbehjulet, hvis der kan fastslås noget af problematisk karakter, og i øjeblikkeligt at orientere Nordic Apex i overensstemmelse med artikel 7 nedenfor.

1.4 Nordic Apex har den eksklusive ejendomsret til Ydelserne

Du samtykker i, at Ydelserne, fx Løbehjulet, Nordic Apex Websitet, information, herunder al tilknyttet intellektuel ejendomsret, som leveres og stilles til rådighed af Nordic Apex, til enhver tid forbliver under Nordic Apexs eksklusive ejendomsret, og at Du ikke på nogen måde må anvende Nordic Apexs eksklusive ejendom til kommercielle eller andre formål uden Nordic Apexs skriftlige samtykke.

1.5 Ydelserne tilgængelighed

Du accepterer, at Nordic Apex i en begrænset periode eventuelt stopper sit virke i nogle brugsområder, og dermed begrænser eller indstiller tilgængeligheden af Løbehjul på grund af sæsonbestemte betingelser i det brugsområde, såvel som grunde som, men ikke begrænset til, vedligeholdelse og efterspørgsel.

Adgangen til Ydelserne kan også blive begrænset eller indskrænket på grund af sæsonbestemte betingelser, vedligeholdelse, Løbehjulene tilgængelighed, force majeure, handlinger foretaget af Nordic Apex og andre omstændigheder, der hindrer Nordic Apex i at levere ydelsen.

Du accepterer, at Nordic Apex eventuelt kræver af Dig, at Du på et hvilket som helst tidspunkt deaktiverer dit Løbehjul.

1.6 Løbehjulet må kun betjenes i bestemte områder

For at kunne anvende Ydelserne og betjene et Løbehjul, skal Du registrere dig og betale via Nordic Apex hjemmeside. Efter at du har modtaget Løbehjulet begynder lejeperioden. For at stoppe lejen af Løbehjulet skal du kontakte Nordic Apex gennem Hjemmesiden eller direkte over telefon. 

Du samtykker i kun at betjene Løbehjulet inden for Brugsområdet, som det er blevet aktiveret i. Du samtykker i ikke at anvende, bringe Løbehjulet til noget område, herunder steder inden for Brugsområdet, hvor dets brug er forbudt. 

Du forstår, at veje, fortov og cykelstier muligvis ikke er egnede til at betjene Løbehjulet og kan stadigt farligere på grund af vejr, trafik og/eller andre farer.

1.7 Du samtykker i at overholde lokale love og regler vedrørende betjening af Løbehjulet

Du samtykker i at betjene Løbehjulet i overensstemmelse med hvilke som helst gældende love, regulativer og regler, som vedrører betjeningen af Løbehjul i Brugsområdet, hvor du betjener Løbehjulet. Du forstår, at du er eneansvarlig og hæfter for enhver overtrædelse af love, regulativer og regler, mens Du gør brug af Ydelserne og betjener Løbehjulet.

1.8 Restriktioner, begrænsninger og sikkerhedsforanstaltninger mens et Løbehjul betjenes

Du samtykker i ikke at betjene Løbehjulet, mens du bærer nogen genstande, som kan hæmme Din evne til sikkert at betjene Løbehjulet, herunder, men ikke begrænset til, rygsække, tasker, dokumentmapper eller pakker.

Du har ikke tilladelse til at bære en anden person, et barn eller et dyr på Løbehjulet.

Mens du kører på Løbehjulet, må du ikke anvende nogen mobilenhed, herunder, men ikke begrænset til, telefoner, apparater til tekstbeskeder, medieafspillere eller andre enheder, som eventuelt distraherer Dig eller hæmmer dig i at betjene Løbehjulet sikkert.

Du samtykker i ikke at betjene Løbehjulet, mens du er påvirket af alkohol, stoffer, medicin eller andre substanser, som kan hæmme Din evne til at betjene Løbehjulet sikkert.

Når Løbehjulet er returneret, skal Løbehjulet være klar til øjeblikkelig betjening af andre brugere dvs. Løbehjulet skal oplades og leveres tilbage til Nordic Apex. Nordic Apex anbefaler, at du bærer en hjelm med CE-standard, en tilsvarende eller højere standard, som er blevet korrekt tilpasset i størrelse og form, og som er fastspændt i overensstemmelse med producentens instruktioner og ethvert og alt andet passende beskyttelsesudstyr, når Løbehjulet betjenes.

Du må aldrig overskride den maksimale vægt på 100 kg (kilogram), mens Løbehjulet betjenes. Den maksimale vægt inklusiv al bagage eller andre genstande, som bæres af Dig, i overensstemmelse med denne Aftale.

Du samtykker i, at Du ikke vil bruge Løbehjulet til konkurrencer, væddeløb eller lignende begivenheder, herunder både professionel og ikke-professionel stunt- eller trickkørsel.

Du samtykker i, at Du ikke vil betjene Løbehjulet på veje uden vejbelægning, i bjergrigt terræn, gennem vand og/eller søer eller på noget sted, hvor det er forbudt, ulovligt og/eller til gene for enhver tredjepart.

1.9 Uautoriseret brug, manipulering og hacking

Du må ikke manipulere med, forsøge at få uautoriseret adgang til, modificere, hacke, reparere noget af Nordic Apexs materielle ejendom eller hardware, source-koder, information, herunder Nordic Apex Websitet og Løbehjulet uagtet formålet. Nordic Apex Websitet og Løbehjulet må kun anvendes til formål, der er i overensstemmelse med denne Aftale.

1.10 Indberetning af hændelser

Du skal indberette enhver eller ethvert hændelse, ulykke, materielskade, personskade, stjålet eller mistet Løbehjul til Nordic Apex så hurtigt som muligt.

Hvis ulykken involverer tredjeparters personskader, ejendomsskader eller enhver anden tredjepartsskade, så skal Du rapportere hændelsen til den lokale politiafdeling så hurtigt som muligt. Det gør sig også gældende, hvis Løbehjulet bliver stjålet, mens det er i lejet af Dig.

1.11 Mistet eller Stjålet Løbehjul

Et Løbehjul, som er lejet af Dig, kan betragtes som stjålet eller mistet, hvis (1.) Løbehjulet ikke er leveret tilbage i overensstemmelse med denne Aftale inden for 48 sammenhængende timer, ved lejens afslutning (2.) andre faktorer eller omstændigheder, der i god tro og med begrundelse antyder, at Løbehjulet er mistet eller blevet stjålet.

Du skal indberette det til Nordic Apex, hvis Løbehjulet forsvinder eller stjæles, med det samme eller så hurtigt som muligt.

Nordic Apex og Du samtykker i, at et Løbehjuls sidst betjenende person holdes til ansvar for et mistet eller stjålet Løbehjul. Hvis Nordic Apex vurderer, at et Løbehjul er stjålet eller mistet, vil Nordic Apex få autorisation til at foretage enhver og alle handlinger, som det vurderer passende over for dig, Løbehjulets sidst betjenende person, Løbehjulet eller andre relevante objekter. Handlingerne kan inkludere, men er ikke begrænset til at opnå erstatning eller andre passende kompensationer (skader) og at indgive en politianmeldelse til de lokale myndigheder.

1.12 Ansvar for skader

Du indvilliger i at aflevere Løbehjulet tilbage til Nordic Apex i samme stand, som den blev lejet i. Du bliver ikke stillet til ansvar for almindelig slid.

Du samtykker i, at du er ansvarlig og hæfter for enhver eller ethvert misbrug, konsekvens, krav, årsag til handlinger, tab, erstatningsansvar, materiel skade, personskade, udgift og omkostning, straf eller udbetaling af hvilken som helst slags eller type, der er relateret til et stjålet, mistet eller ødelagt Løbehjul.

1.13 Elektrisk køretøj

Du anerkender, at Løbehjulet er et elektrisk køretøj, som det er nødvendigt at håndtere sikkert og med omtanke, hvad angår, at det er et elektronisk produkt. Du anerkender, at Løbehjulet har brug for periodiske opladninger for at kunne fungere. Du forstår og samtykker i hvert af følgende punkter:

Det tilbageværende batteriniveau i Løbehjulet mindskes, mens Løbehjulet betjenes, og funktion kapaciteten og -hastigheden kan falde eller stoppe helt efterhånden som batteriniveauet mindskes.

Nordic Apex garanterer ikke noget batteriniveau i Løbehjulet på det tidspunkt, hvor du lejer det. Du har også forstået, at du selv skal stå for at oplade og vedligeholde Løbehjulet så længe det lejes.

Den hastighed batteriniveauet mindskes med kan variere og være forskellige fra tid til anden på grund af forskellige faktorer såsom Løbehjulets og batteriets tilstand, vejrforhold, vejforhold og/eller andre varierende faktorer.

Det er Dit ansvar at kontrollere batteriniveauet i Løbehjulet for at sikre, at det er tilstrækkeligt, før betjening af Løbehjulet påbegyndes.

Enhver afstand, hastighed og/eller tid, som du kan betjene Løbehjulet med eller i, før strømniveauet er nul, er ikke på nogen måde garanteret af Nordic Apex. 

2. BETALING OG TAKSTER
2.1 Takster

Din leje af Løbehjulet beregnes på grundlag af hver kørsel eller i overensstemmelse med prisfastsættelsen, som den er beskrevet på Nordic Apex’s Hjemmeside. I hvert tilfælde kan takster og andre opkrævninger være underlagt relevante skatter og statslige afgifter, som Nordic Apex eventuelt opkræver og inddriver. Nordic Apex vil debitere Dit indestående, Dit kreditkort eller aftalte andre betalingsmetoder med det beløb af taksterne, som er beskrevet i denne Aftale eller på Nordic Apex’s Hjemmeside.

Medmindre det på anden måde angives, så bliver alle monetære værdier beskrevet i denne Aftale anset for at være angivet i DKK.

 

2.2 Opkrævninger og lejetider

Den minimale lejeperiode med Løbehjulet er 2 måneder. Hvis Løbehjule ikke returneres senest på Ophørsdatoen, opkræves i en periode på maks. 7 dage et dagligt gebyr på DKK 70 fra Ophørsdatoen, indtil Løbehjulet returneres. Hvis Løbehjulet ikke returneres til Nordic Apex inden for syv dage efter Ophørsdatoen, uden at Abonnementet er genaktiveret, vil Lejeren blive anmeldt for tyveri. I så fald vil Lejeren også skulle betale Nordic Apex et beløb i kompensation, hvis størrelse afhænger af abonnementstype som anført i tabel 1, uden at Nordic Apex dermed mister retten til at kræve yderligere erstatning, såfremt Nordic Apex’ tab overstiger det i tabellen anførte beløb til kompensation.

Abonnementstype

Kompensation

Xiaomi M365 – abonnement

DKK 3.650

 

Tabel 1: Kompensation for de forskellige abonnementstyper

2.3 Betalingsmetoder

Du skal give Nordic Apex informationer og oplysninger til at validere betalingskort for registrering til at bruge Ydelserne. Du erklærer og garanterer over for Nordic Apex, at Du er autoriseret til at bruge enhver oplysning om betalingskort, som du angiver. Du giver Nordic Apex autorisation til at debitere det angivne kort for alle betalinger, Du bliver pålagt. Alle opkrævninger er underlagt relevante skatter og andre lokale statslige afgifter, som Nordic Apex eventuelt opkræver og inddriver.

For at bestride enhver og alle af Nordic Apex’s debiteringer af det betalingskort, Du angiver, skal Du kontakte Nordic Apex inden for 2 måneder fra den bestridte debiterings dato, angive enhver information, som Nordic Apex vurderer er nødvendig, såsom datoen for lejen og de omtrentlige start- og sluttidspunkter.

Du samtykker i uden forsinkelse at informere Nordic Apex om alle ændringer, der relaterer sig til det kort, du angav til Nordic Apex.

2.4 Generhvervelsesgebyr

Hvis Du ikke er i stand til at levere et Løbehjul på et gyldigt sted (dvs. Du levere Løbehjulet på privat grund, et aflåst sted, et utilgængeligt område, uden for Brugsområdet eller på anden måde i strid med denne Aftale) og anmoder om, at Løbehjulet generhverves af Nordic Apexs personale, kan Nordic Apex, efter sin egenhændige vurdering, vælge at opkræve et generhvervelse gebyr på op til 1000 Dkk af Dig. Hvis et hvilket som helst Løbehjul af dig efterlades, uden at det underrettes, så vil Du være ansvarlig for alle kørsel opkrævninger indtil Løbehjulet er generhvervet og leveret, samt et servicegebyr (i øjeblikket 1000 Dkk) for at generhverve Løbehjulet. Alle takster kan ændre sig.

3. ANSVARSFRASKRIVELSER, ANSVARSBEGRÆNSNING OG ACCEPT AF RISIKO
3.1 Ansvarsfraskrivelser

Du anerkender hermed og samtykker i, at Din brug af ydelsen og betjening af Løbehjulene er Din egenhændige risiko. Nordic Apex leverer Ydelserne uden nogen garantier overhovedet i forhold til Ydelserne.

Du forstår og anerkender hermed, at Ydelserne kan præsentere Dig for unøjagtigheder i forhold til Ydelserne, såsom for eksempel, men ikke begrænset til, at Løbehjulene kan være i en hvilken som helst stand og muligvis ikke fungerer problemfrit.

3.2 Ansvarsbegrænsning

Hermed anerkender og accepterer Du, under begrænsning af relevant lovgivning, at Nordic Apex ikke er ansvarlig eller hæfter for et hvilket som helst krav, som opstår som resultat af eller i forbindelse Din brug af eller manglende evne til at anvende Ydelserne, et brud på denne Aftale eller Dit brud på en hvilken som lov, mens Du anvender Ydelserne.

3.3 Din accept af risiko

Du er egenhændigt eller fuldt ansvarlig for den til enhver tid sikre betjening af Løbehjulene. Du samtykker i, at Løbehjulene er elektriske maskiner, der kan have funktionsfejl, selv hvis Løbehjulet er korrekt vedligeholdt, og at sådan en funktionsfejl kan forårsage personskader. Du accepterer, at kørsel på et Løbehjul og Ydelserne involverer mange åbenbare og ikke-så-åbenbare risikoer og farer, som kan resultere i skader på Din person eller Din død samt skader på ejendom, og at den slags risikoer og farer ikke altid kan forudsiges eller undgås. Du accepterer, at den slags risikoer og farer er Dit egenhændige ansvar, herunder, men ikke begrænset til, at vælge, hvorvidt Du skal bære hjelm som påkrævet under lokal lovgivning eller gøre brug af beskyttelsesudstyr.

Du accepterer, at hvis Din brug af enhver af Ydelserne er årsag til skader på andre personer eller ejendom, så kan Du blive stillet til ansvar for alle resulterende skader på personer og ejendom samt relaterede omkostninger. Ved at vælge at betjene et Løbehjul overtager du helt og fuldt ansvaret for alle relaterede risikoer og farer, og Du samtykker i, at Nordic Apex ikke er ansvarlig for nogen skader på personer eller ejendom eller omkostninger, der forårsages af Dig, med hensyn til nogen person eller ejendom, herunder selve Løbehjulet.

3.4 Erstatning

Du vil dække og holde Nordic Apex fri for alle tab, søgsmål, krav eller andre processer, der opstår som resultat af eller relaterende til Din brug af Ydelserne og hvilken som helst overtrædelse af betingelserne i denne Aftale.

3.5 Forsikring

Nordic Apex’s løbehjul er dækket af en lovpligtig ansvarsforsikring i henhold til Bekendtgørelse om forsøgsordning for motoriseret løbehjul og Færdselslovens §105. Forsikringen er i kraft per 17. januar 2019 og dækker de løbehjul, som Nordic Apex har meddelt aktive. Skulle du under kørslen overfor politiet have brug for at fremvise dokumentation for, at ansvarsforsikring er tegnet, kan du finde dokumentation under vores FAQ

 

4. PRIVATLIV
Ved at anvende Ydelserne anerkender Du og accepterer, at Nordic Apex anvender Dine personlige oplysninger i overensstemmelse med Nordic Apexs Privatlivspolitik, der stilles til rådighed på https://nordicapex.myshopify.com/pages/kontrakt

5. TIDSPERIODE OG ANNULLERING
5.1 Tidsperiode

Tidsperioden for denne Aftale træder i kraft mellem Dig og Nordic Apex fra den første gang, hvor Du anvender Ydelserne leveret af Nordic Apex og er gældende lige så længe, som Du anvender Ydelserne leveret af Nordic Apex, og tidsperioden slutter 10 år efter Din sidste brug af Ydelsen.

5.2 Annullering af kontrakt fra Nordic Apexs side

Nordic Apex kan til enhver tid og af hvilken som helst varighed ensidigt inddrage Din ret til at anvend Ydelsen uden Dit samtykke og uden varsel eller begrundelse.

Du kan på ethvert tidspunkt afslutte Din brug af Ydelsen; dog under forudsætning af, at (1.) der ikke ydes nogen tilbagebetaling fra Nordic Apex’s side, (2.) at tidsperioden for denne Aftale fortsætter i overensstemmelse med denne Aftale, (3.) Du kan stadig blive opkrævet for andre relevante betalinger i overensstemmelse med denne Aftale. Denne Aftale forbliver fuldt gældende i overensstemmelse med dens betingelser og vilkår efter enhver annullering af Din ret til af bruge enhver af Ydelserne, uagtet hvordan Aftalen annulleres.

 

6. TVISTER
Enhver og alle stridspunkter i forhold til denne Aftale skal indgives i skriftlig form til kontaktoplysningerne, der angives i artikel 7 nedenfor.

7. KONTAKT
Nordic Apex kan kontaktes per e-mail nordicapex@gmail.com eller over telefon 81718182

8.  GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION
Du samtykker i, at ethvert stridspunkt, der opstår som følge af eller i relation til Aftalen, brud på den eller indholdet i den, medmindre det på anden måde kræves af en præceptiv lov under nogen anden jurisdiktion, bliver behandlet under dansk lovgivning og udelukkende afgøres af danske domstole.

9. ENDELIG AFTALE OG MODIFICERINGER
Du anerkender, at denne Aftale indeholder den fuldstændige, endelige og eksklusive helhedsaftale mellem parterne med hensyn til dens indholdsmæssige genstand. Denne Aftale erstatter alle tidligere aftaler, skriftlige eller mundtlige, der relaterer sig til emnet. Til enhver tid og fra tid til anden, og uden Din accept, kan Nordic Apex ensidigt tilføje, modificere eller ændre denne Aftale med udgangspunkt i sin egenhændige vurdering og uden forudgående varsel eller anledning.

Ved at fortsætte med at bruge en hvilken som helst Ydelse efter en hvilken som helst tilføjelse, modificering eller ændring samtykker Du i at være underlagt alle sådanne tilføjelser, modificeringer eller ændringer. Du skal nøje gennemgå denne Aftale med jævne mellemrum for at opretholde en forståelse for alle tilføjelser, modificeringer eller ændringer. Prissætningen, der angives i Nordic Apex’s Hjemmeside, træder i stedet for alle prissætninger, der angives i denne Aftale.

10. FORTOLKNING OG FRIVILLIG GENNEMFØRSEL AF DENNE AFTALE
Du anerkender, at overskrifterne i denne Aftale ikke påvirker fortolkningen af denne Aftale. “Eller” skal ikke forstås udelukkende. “Herunder” betyder “herunder, men ikke begrænset til”.

Du anerkender, at Du frivilligt har læst denne Aftale, har forstået betingelserne i og konsekvenserne af denne Aftale, og Du er fuldstændigt opmærksom på denne Aftales juridiske og forpligtende betydning.Opkrævninger og lejetider

Den minimale lejeperiode med Løbehjulet er 1 måned. Du indvilliger i, at Du levere Løbehjulet og dermed afslutter lejen inden for 48 timer efter lejens udgang. Hvis Løbehjule ikke returneres senest på Ophørsdatoen, opkræves i en periode på maks. 7 dage et dagligt gebyr på DKK 70 fra Ophørsdatoen, indtil Løbehjulet returneres. Hvis Løbehjulet ikke returneres til Nordic Apex inden for syv dage efter Ophørsdatoen, uden at Abonnementet er genaktiveret, vil Lejeren blive anmeldt for tyveri. I så fald vil Lejeren også skulle betale Nordic Apex et beløb i kompensation, hvis størrelse afhænger af abonnementstype som anført i tabel 1, uden at Nordic Apex dermed mister retten til at kræve yderligere erstatning, såfremt Nordic Apex’ tab overstiger det i tabellen anførte beløb til kompensation.

Abonnementstype

Kompensation

Xiaomi M365 – abonnement

DKK 3.650

 

Tabel 1: Kompensation for de forskellige abonnementstyper